חממות הן חלק חיוני בחקלאות מודרנית ומתקדמת. הן מספקות סביבה אידיאלית לגידול צמחים במהלך כל השנה באזורים קשים. שימוש במערכות אנרגיה סולארית על גגות החממה הפך לפתרון פופולרי וכלכלי לשיפור הקיימות וצמצום טביעת הרגל האקולוגית. שילוב של מערכות פוטו וולטאיות בשטחים חקלאיים נפוץ מאוד והתקנת מערכות סולאריות על חממות מאפשרת לבעלי שטחים חקלאיים למקסם את הרווחים מאנרגיה סולארית. 

שילוב מערכות סולאריות בחממות מהווה צעד משמעותי קדימה לחקלאות בת קיימא, הממזגת את העקרונות של אנרגיה מתחדשת וייצור מזון יעיל. על ידי אימוץ גישה חדשנית זו, נוכל ליצור מערכת חקלאית ירוקה וגמישה יותר לעתיד מקיים יותר.

לייעוץ או קבלת הצעת מחיר התקשרו 
072-394-6666
הצעת מחיר למערכת סולארית
פנלים סולאריים בחקלאות

התקנת פאנלים סולאריים על חממה

בשנת 2021 אישרה הממשלה תקנות המאפשרות התקנת מתקנים פוטו-וולטאיים על חממות במטרה לעודד ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בהתבססות על דו שימוש בשטחי חקלאות על מנת לצמצם את הפגיעה בשטחים פתוחים. מערכות סולאריות שיותקנו על גבי חממות יידרשו לאישור של משרד החקלאות ופיתוח הכפר על מנת לקבל היתר בניה, תחת ההגבלים הבאים:

 • זכויות בקרקע – המבקש הוא בעל הזכויות בקרקע או חבר באגודה החקלאית שיש לה זכויות על הקרקע.
 • לחממה יש היתר בנייה כדין, במידה ואין לחממה היתר בנייה יש להסדיר זאת לפני הגשת הבקשה.
 • לא תאושר מערכת סולארית על בית רשת, מנהרה או חזית חממה.
 • הקמת המערכת הסולארית לא תפגע בהמשך הפעילות החקלאית בחממה ובהמשך הגידולים. 
 • שטח המערכת הסולארית לא יעלה על 15% משטח גג החממה. 
 • המערכת תעמוד בכל כללי הבטיחות הנדרשים ותידרש לאישור של מהנדס מבנים שהשלד יציב גם לאחר התקנת המערכת. 
 • המערכת לא תפגע באיכות התוצרת החקלאית וההצללה שתיווצר מותאמת לסוג הגידול החקלאי.
 • המערכת הסולארית תאפשר לתקן ולהחליף את מעטפת החממה, ובכך להבטיח את המשך השימוש בחממה. 

המבקשים אישור של משרד החקלאות יעמדו בדרישות הטכניות של המשרד ויש להגיש את כל המסמכים והטפסים הנדרשים על מנת לקבל אישור להקמת מערכת סולארית על חממה.

יתרונות של פאנלים סולאריים על חממות 

 • ההכנסה נוספת – התקנת מערכת סולארית על חממות מעניקה לחקלאים הכנסה נוספת קבועה לאורך שנים רבות, ללא פגיעה בגידולים החקלאים בחממה.
 • עצמאות אנרגטית – משק החשמל בישראל עוד לא הגיע למצב שמאפשר עצמאות אנרגטית אך ללא ספק זהו הכיוון. בהתקנת פאנלים סולאריים על החממה ניתן להתקרב צעד אחד קדימה לכיוון עצמאות אנרגטית וכך בעתיד התלות במקורות אנרגיה חיצונים יכולה להתבטל.
 • שמירה על איכות הסביבה – מערכת סולארית משתמשת באנרגית השמש על מנת להפיק אנרגיה ללא פליטת מזהמים, כך ניתן להפיק חשמל בצורה ידידותית לסביבה שלנו. 
 • ניצול שטחים חקלאיים – שימוש בגג החממה מאפשר לנו לנצל את השטח החקלאי במלואו ולהפיק את מירב הפוטנציאל הכלכלי של השטח.
 • הגנה על גידולים חקלאים – מערכת סולארית יכולה לסייע בהצללה חלקית של החממה, חסימת קרינה שעלולה להזיק לגידולים החקלאים ואפשרות לשליטה בחשיפת הגידולים לשמש ישירה (כמובן בהתאם לצרכים של הגידולים בחממה). 

הקמת מערכת סולארית על חממה מאפשרת לחקלאים להגדיל את הכנסותיהם מהשטחים החקלאים שברשותם ללא פגיעה בתוצרת החקלאית. יחד עם זאת היא כרוכה בעליות נכבדות. ישנן מספר אפשריות מימון למערכות סולאריות חקלאיות. חשוב לזכור שקיימות גם הקלות במס הכנסה על מערכת סולארית ומגוון הטבות נוספות מכיוון שהמדינה מעודדת התפתחות של ייצור אנרגיה ירוקה ממקורות מתחדשים.

לייעוץ או קבלת הצעת מחיר התקשרו 
072-394-6666
הצעת מחיר למערכת סולארית

כתיבת תגובה